Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja Zbieramy Razem
adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 98/111
tel. kom.:583 801 311
  
e-mail:fundacja@zbieramyrazem.org
www:www.zbieramyrazem.org

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Fundacja Zbieramy Razem
Pobierz program PIT Scan 2019
Uruchom PIT On-Line
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Fundacja Zbieramy Razem
Rok rejestracji:2014
Rok uzysk. OPP:2016
KRS:0000518797
Regon:222154346
NIP:9571074924
Nazwa banku:ING BANK S.A.
Nr rachunku:76 1050 1764 1000 0090 3087 9689

O Organizacji

Zbieramy Razem
Fundacja Zbieramy Razem została założona w 2014 roku z inicjatywy Ireny i Piotra Barszczewskich. Nasza Fundacja posiada status pozarządowej organizacji pożytku publicznego co jest potwierdzone Krajowym Rejestrze Sądowym jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP).

Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

Ważnym elementem działań Fundacji Zbieramy Razem jest pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli nagle pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru.

Podejmowanie działań mających na celu wsparcie osób starszych zagrożonych bezwzględnym wykluczeniem z życia społecznego oraz ich zubożeniu, jest ważnym elementem w statucie Fundacji, stanowi jeden z głównych celów działalności naszej organizacji.

Fundacja nawiązuje wszechstronną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji, przez te podmioty, działań w sferze zadań pożytku publicznego.

Organizujemy i promujemy wolontariat z naciskiem na tzw. e-wolantariat w mediach społecznościowych. Staramy się organizować działania aktywizacyjne w zakresie rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Prowadzimy działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z naciskiem na osoby słabiej sytuowane, zagrożone wykluczeniem.

Wartości nadrzędne, którymi kierujemy się w Fundacji:
  1. Etyka, lojalność, uczciwość
  2. Niezależność
  3. Równość i tolerancja
  4. Profesjonalizm i odpowiedzialność

Fundacja Zbieramy Razem niesie pomoc podopiecznym poprzez organizowanie:
  • kampanii społecznych,
  • akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, ludzi starszych czy osób zagrożonych wykluczeniem,
  • organizujemy warsztaty i szkolenia,
  • udzielanie pomocy finansowej w refundacji leczenia, protezowania, zakupu leków,
  • porady psychologiczne i obywatelskie,
  • wydawnictwa, konkursy
Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797  a Urząd Skarbowy przekaże kwotę z Państwa 1% podatku.

Jeżeli zdecydują się Państwo rozliczyć tradycyjnie (papierowo) Pit-a, wystarczy wpisać w odpowiednie miejsce zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT-37 lub PIT-36 numer KRS 0000 518 797.

Zbieramy Razem
Konta do wpłat darowizn:
Krajowych: ING BANK: 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697
Zbieramy Razem Zbieramy Razem
Zbieramy Razem Zbieramy Razem


Rodzaj Organizacji

      Fundacja


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000518797.
Za okazaną pomoc dziękuje Fundacja Zbieramy Razem


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm