Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge
adres: 77-203 Dretyń, ul. Broczyna 11
telefon:59 857 87 79
fax:59 857 02 64
  
e-mail:sekretariat.tc@gmail.com
www:www.teenchallenge.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge
Pobierz program PIT Scan 2019
Uruchom PIT On-Line
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:"Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna
Rok rejestracji:2003
Rok uzysk. OPP:2004
KRS:0000152376
Regon:770682701
NIP:842-13-31-951
Nazwa banku:PKO BP S.A.
Nr rachunku:13 1020 4708 0000 7002 0015 8055

O Organizacji

„TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna rozpoczęła swoją działalność w Polsce już blisko 30 lat temu. Stowarzyszenie to jest częścią organizacji o globalnym zasięgu, działającej wśród ludzi potrzebujących, uzależnionych i młodzieży ze środowisk patologicznych.

OPP
Broczyna, siedziba główna Stowarzyszenia
Naszym głównym celem

jest zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym, m.in. poprzez pomoc osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym, starszym, niepełnosprawnym, sierotom, samotnym matkom i innym potrzebującym. Swoimi działaniami staramy się pomóc im w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie, do pełnienia funkcji społecznych i funkcjonowania na rynku pracy.

Najważniejsze obszary naszej działaności

Przez wiele lat funkcjonowania stworzyliśmy kompleksowy program pomocy osobom dotkniętym problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Począwszy od punktów konsultacyjnych Coffee House (street work) , których pracownicy wychodzą do osób potrzebujących. W przypadku stwierdzenia uzależnienia - motywują do podjęcia terapii odwykowej i pomagają w kierowaniu do placówek terapeutycznych, a po zakończeniu leczenia pomagają tym osobom zafunkcjonować w społeczeństwie w sposób zgodny z powszechnie akceptowanymi normami, np. poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie bądź rozpoczęcie edukacji, naprawianie zniszczonych relacji rodzinnych, społecznych, itd. Poza tym nasi pracownicy wspierają oraz przekazują informacje o możliwościach uzyskania pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową, motywują sprawców przemocy oraz osoby, wobec których stosowana jest przemoc, do udziału w programach korekcyjnych bądź podjęcia terapii. Inicjują interwencje w przypadku stwierdzenia przemocy domowej. Pomagają również osobom współuzależnionym, m.in. poprzez podniesienie świadomości dotyczącej etapów uzależnienia.

OPP
Pracownicy i wolontariusze Coffee House

Kolejny etap niesienia pomocy to terapia dla uzależnionych w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych „Teen Challenge” w Broczynie z filią w Łękini. Od 2014 roku Ośrodek posiada certyfikat ISO. Jego kadra wciąż podnosi swoje kwalifikacje, by jak najlepiej pomóc pacjentom w zrozumieniu mechanizmów choroby i radzenia sobie z nią.

OPP
Doroczny zjazd absolwentów

Dalszy element stanowią hostele postrehabilitacyjne w Świdwinie, Białogardzie i Miastku. Ich zadaniem jest pomoc w łagodnym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie osobie po zakończonej terapii.

OPP
Hostel w Miastku

Dopełnieniem całości jest uruchomione w 2011 r w Miastku Centrum Integracji Społecznej. Udział w tym programie daje sposobność zdobycia nowych umiejętności poprzez szkolenia zawodowe umożliwiające podjęcie pracy czy rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

OPP

Bardzo ważni są dla nas także młodzi ludzie i z myślą o nich stworzyliśmy program profilaktyczny „The Gate”. Poza tym prowadzimy prelekcje w szkołach, domach dziecka, podczas których burzymy przekonania młodzieży o niewielkiej szkodliwości środków zmieniających świadomość oraz udzielamy informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

OPP

Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” to przede wszystkim pracownicy i wolontariusze gotowi nieść pomoc potrzebującym. Zaczynając od licznych punktów Coffe House poprzez ośrodki terapeutyczne i hostele a kończąc na grupach wsparcia, gdzie na przestrzeni lat setki osób odbyło terapię, tysiące uzyskało wsparcie, zostało zmotywowanych do podjęcia wysiłku polepszenia jakości swojego życia, uzyskało poradę, nowy zawód, odbudowało relacje z rodziną, uregulowało swoją sytuację prawną, uzupełniło swoją edukację.

Setki tych osób są dzisiaj czynnymi wolontariuszami niosąc dalej, do kolejnych potrzebujących przesłanie, że zawsze jest nadzieja na zmianę.Rodzaj Organizacji

      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego
      organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2008 rok
      organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
      organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000152376.
Za okazaną pomoc dziękuje "Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm