Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja Świat z Uśmiechem
adres: 56-400 Oleśnica, ul. Kopernika 6
tel. kom.:605447234
fax:71 3544235
  
e-mail:fundacjaswiat@gmail.com
www:www.swiatzusmiechem.org.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Fundacja Świat z Uśmiechem
Pobierz program PIT Scan 2015
Uruchom PIT On-Line
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Fundacja Świat z Uśmiechem
Rok rejestracji:2009
Rok uzysk. OPP:2008
KRS:0000328521
Regon:020957722
NIP:911-19-65-478
Nazwa banku:Bank PKO S.A.
Nr rachunku:46124019941111001027681711

O Organizacji

Fundacja Świat z Uśmiechem działa od 2009 roku głównym celem statutowym jest działalność dobroczynna oraz chartyatywno - opiekuńcza w sferze pożytku publicznego. Naszym priorytetem jest pomoc charytatywna, pomoc osobom chorym, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w szczególności pochodzących ze środowisk ubogich a także działalność na rzecz organizacji pozarządowych z powiatów oleśnickiego i oławskiego.

Nasze projekty w 2016 roku:

 1. Profilaktyka zdrowotna dzieci zam. na obszarach o przekroczonych standardach jakości środowiska z miasta Wrocławia - w ramach zadania uczestniczyło 78 uczestników. Kolonia została zorganizowana w Kołobrzegu w terminie od 26.07.2016r. do 08.08.2016r.
 2. Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami - w ramach zadania uczestniczyło 626 dzieci i młodzieży. kolonia została zorganizowana na morzem w województwie pomorski w miejscowości Stegna.
 3. Prowadzenie Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno - Doradczego dla organizacji pozarządowych w powiecie oleśnickim i oławskim - od stycznia bieżącego roku w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego prowadzimy Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w Oleśnicy i w Oławie. Koordynatorem Punktów jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA. W Punkcie wspieramy aktywnych obywateli zaangażowanych na rzecz lokalnych społeczności, uczestniczymy w lokalnym życiu NGO. Zarówno w Oleśnicy jak i w Oławie udzielane są bezpłatne doradztwo/konsultacje w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, doradztwo w sprawie funkcjonowania i pozyskiwania środków na działalność organizacji oraz rozliczania dotacji ze środków zagranicznych lub krajowych.
 4. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Twardogórze - Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Rodzaj Organizacji

      fundacja
      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego
     


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000328521.
Za okazaną pomoc dziękuje Fundacja Świat z Uśmiechem


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm