Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja Pomoc Rodzinie
adres: 05-092 Łomianki, ul. Baczyńskiego 9
telefon:695 960 884
  
e-mail:biuro@fpr.pl
www:www.fpr.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Fundacja Pomoc Rodzinie
Pobierz program PIT Scan 2021
Uruchom PIT On-Line
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Fundacja Pomoc Rodzinie
Rok rejestracji:1997
Rok uzysk. OPP:2004
KRS:0000151624
Regon:0012872363
NIP:1181240546
Nazwa banku:Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Łomiankach
Nr rachunku:91 1500 2022 1210 7004 5132 0000

O Organizacji

Fundacja Pomoc Rodzinie obejmuje w swojej działalności trzy duże obszary. Są to:
Programy na Miłość i Życie to cykl intensywnych weekendowych warsztatów
wspierających relacje małżeńskie i rodzinne.
CO?
Programu 1 JA+TY=MY diagnozuje i rozbraja niszczące schematy życia małżeńskiego i uczy nowych strategii budowania relacji. Sesje są skoncentrowane wokół tematów: Idealistyczne wizje a rzeczywistość, Szacunek i akceptacja różnic, Dar zamiast roszczeń, Czas dla nas, Dialog i komunikacja, Pieczęć daru – życie seksualne. Każda sesja ma 3 elementy: dynamiczny wykład, praktyczny warsztat i czas na rozmowę we dwoje przy filiżance kawy. Program 2 MY+RODZINA uczy jak troszczyć się o relację, gdy pojawiają się dzieci, a mąż i żona stają się jednocześnie rodzicami. Program 3 NASZA RODZINA + SPOŁECZEŃSTWO uczy jak zachować równowagę między życiem rodziną a pracą i innymi aktywnościami.
DLA KOGO?
Programy na Miłość i Życie wspierają zarówno małżonków rozpoczynających swoją małżeńską przygodę, jak i tych z większym stażem, którzy doświadczają w jakimś stopniu rutyny codzienności. W historii Programów najmłodsi uczestnicy mieli za sobą 3 tygodnie od ślubu, a najstarsi 45 lat stażu małżeńskiego. Program pomógł również wielu małżonkom w sytuacjach kryzysowych, ratując przed rozwodem.
GDZIE?
Programy odbywają się regularnie w Warszawie i Wrocławiu, a w Rybniku, Katowicach, Olsztynie, Szczecinie, Poznaniu i Krakowie oraz w Belgii i Szkocji dla Polonii co jakiś czas. Programy zostały przetłumaczone na język angielski i hiszpański i są realizowane także w UK, USA, Meksyku i Kolumbii. 
NA CO ZBIERAMY FUNDUSZE?
  1. Na powstanie kolejnego Programu.
  2. Na szkolenie trenerów-wolontariuszy, którzy prowadzą warsztaty grupowe podczas każdej sesji tematycznej.
  3. Na pokrycie kosztów dla uczestników, którzy nie są w stanie w całości sfinansować swojego udziału w Programie.
OPP

Fundacja Pomoc Rodzinie prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego Świetlicę Rodzinną dla dzieci szkolnych. Jest to miejsce w którym prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: pomoc w odrabianiu prac domowych, zajęcia aktywizujące i dydaktyczne, integracyjne, gry i zabawy ruchowe, stolikowe oraz wycieczki. Prowadzone są także zajęcia tematyczne tj. kulinarne, muzyczne, teatralne, językowe, komputerowe.
Dużą bolączką jest dla nas i naszych podopiecznych brak wyposażenia na placu zabaw.
Dlatego zebrane środki chcemy przeznaczyć na ten właśnie cel.

OPP OPP OPP

W ramach Fundacji Pomoc Rodzinie istnieje Kolegium Świętej Rodziny - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Naszą misją jest wspieranie i umacnianie rodzin. Zrzeszamy te, które zapragnęły wziąć pełną odpowiedzialność za wychowanie i edukację swoich dzieci poprzez edukowanie ich w domu. Organizujemy różne warsztaty, które mają na celu pomoc rodzicom i uczniom w organizacji czasu i przestrzeni na edukację i poznawanie świata rzeczywistego. Chcemy wyposażyć ich w umiejętności i narzędzia pomocne w edukacji domowej.

Powołaliśmy również klasę stacjonarną dla dzieci w wieku edukacji wczesnoszkolnej. W klasie realizujemy autorski program: "Dar, Słowo, Służba".

OPP OPP


Rodzaj Organizacji

      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego
      organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2017 rok


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000151624.
Za okazaną pomoc dziękuje Fundacja Pomoc Rodzinie


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm