Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Mała Szkoła w Nowym Dąbiu
adres: 89-210 ŁABISZYN, ul. Łabiszyn 56
  
e-mail:sperkowski@op.pl
www:http://edupage.pl/

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Stowarzyszenie Mała Szkoła w Nowym Dąbiu
Pobierz program PIT Scan 2021
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Stowarzyszenie Mała Szkoła w Nowym Dąbiu
Rok rejestracji:2003
Rok uzysk. OPP:2020
KRS:0000165439
Regon:093136939
NIP:5621662970
Nazwa banku:Bank Spółdzielczy Pałuki, oddział Łabiszyn
Nr rachunku:31 8181 0000 0015 0880 2000 0001

O Organizacji

Mała Szkoła

Stowarzyszenie
„Mała Szkoła w Nowym Dąbiu"

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania naszej placówki. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu prowadzona przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku. Po decyzji Władz Miasta i Gminy Łabiszyn o jej zamknięciu walkę o jej utrzymanie podjęła społeczność lokalna, zakładając Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”, którego głównym celem jest prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci na terenach i obszarach wiejskich. Dzięki temu dzieci w wieku od 6 do 10 lat mogą uczęszczać do szkoły blisko ich miejsca zamieszkania.

OPP

Na początku borykaliśmy się o różnymi trudnościami, lecz o roku na rok było coraz lepiej. Aktualnie szkoła jest wyremontowana i dobrze wyposażona. Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, która pracuje o wielkim zapałem i zaangażowaniem. Prowadzimy liczne zajęcia poza lekcyjne np.: koło j.angielskiego, artystyczne, matematyczne oraz zajęcia zumby dla dzieci.

OPP
OPP
OPP
OPP
OPP

O działaniach, w które wkładaliśmy niejednokrotnie wiele serca i pracy informowaliśmy lokalna społeczność na bieżąco. Dzięki naszemu zaangażowaniu odbyło się wiele imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych (doroczne Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień Dziecka i Rodziny, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka itp.). Zorganizowano warsztaty rozwijające umiejętności manualne i artystyczne zarówno dzieci jak i dorosłych.

OPP
OPP
OPP
OPP
OPP

Uczniowie naszej Małej Szkoły biorą udział w licznych konkursach poza szkolnych, w których uzyskują najwyższe miejsca. W  ogólnopolskich badaniach kompetencji edukacyjnych trzecioklasistów nasi uczniowie zawsze osiągają bardzo wysokie wyniki (powyżej 75%). Jest to zapewne wynikiem małych klas. Nasz statut przewiduje maksymalnie 12 uczniów w klasie. W 2018 roku przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb naszego środowiska i okazało się, że dużym zainteresowaniem cieszyłoby się przedszkole. Podjęliśmy stosowne działania i osiągnęliśmy cel. Już  1 stycznia 2020r. staliśmy się Niepublicznym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Dąbiu, w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła podstawowa i Niepubliczne Przedszkole. Nasze przedszkole jak i szkoła cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Niestety nie możemy przyjąć wszystkich chętnych ze względu na zbyt małą bazę lokalową. Stąd nasz pomysł na rozbudowę i modernizację naszej placówki. Chcemy aby dzieci wiejskie miały również możliwość wczesnej edukacji w ładnych, dobrze wyposażonych obiektach.

OPP
OPP
OPP

Jednak zapał to nie wszystko, aby móc realizować różne projekty i pomysły. Największym problemem, o którym się obecnie borykamy, to brak środków finansowych. W naszej placówce nie pobiera się czesnego. Utrzymujemy się głównie o subwencji oświatowej i dotacji, o której to rozbudowa nie jest możliwa. Dlatego zwracamy się o ogromną prośbą do Państwa o wsparcie naszych przyszłych jak i również bieżących wydatków przekazując nam 1% podatku.

Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi nam zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń.

OPP

Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość i wsparcie.
MAŁA SZKOŁA DUŻE MOŻLIWOŚCI
- motto, które towarzyszy nam w codziennej pracy.


Z poważaniem

W imieniu Dzieci, Rodziców i Grona Pedagogicznego
Zarząd Stowarzyszenia „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu"

Stowarzyszenie
„Mała Szkoła w Nowym Dąbiu"

Nowe Dąbie 56
Łabiszyn 89-210
tel.: 523 844 442
e-mail: nowedabie@op.pl
NIP: 562-16-62-970
KRS: 0000165439
Regon: 341348466
Konto w Bank Spółdzielczy „Pałuki”, oddział Łabiszyn
31 8181 0000 0015 0880 2000 0001


Rodzaj Organizacji

      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatk


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000165439.
Za okazaną pomoc dziękuje Stowarzyszenie Mała Szkoła w Nowym Dąbiu


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm