Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas
adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kapitulna 1
telefon:16 676 90 60
fax:16 676 90 61
  
e-mail:przemysl@caritas.pl
www:www.przemysl.caritas.pl

1%Przekaż 1% podatku na rzecz:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas
Pobierz program PitScan 2014
Uruchom PIT On-Line
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas
Rok rejestracji:2005
Rok uzysk. OPP:2011
KRS:0000246791
Regon:0180089753
Nazwa banku:Bank Zachodni WBK S.A
Nr rachunku:25 1090 2750 0000 0001 0482 0437

O Organizacji

"Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas"
jako główny cel zakłada podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Dodatkowo stowarzyszenie ma na celu stwarzanie niezbędnych warunków do życia i pełnego rozwoju oraz organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych.
Organizowanie i prowadzenie społecznych domów dziecka, schronisk dla dzieci i młodzieży, świetlic profilaktyczno–wychowawczych. Organizowanie wycieczek, rajdów, obozów, turnusów integracyjnych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas swoje cele realizuje poprzez codzienną pomoc potrzebującym. W 2012 roku dzięki środkom uzyskanym z 1% stowarzyszenie udzieliło pomocy materialnej dla chorego dziecka na pokrycie dojazdów do Kliniki w Warszawie na cykl chemioterapii, przyznało pomoc na leczenie i rehabilitację dla 26 osób. Z pomocy materialnej – stypendium dla dzieci i młodzieży skorzystało 62 osoby. Udzielono również jednorazowej pomocy materialnej dla 17 osób, które ucierpiały w wyniku pożaru czy nawałnicy. W okresie ferii zimowych zorganizowany został turnus wypoczynkowy dla 120 dzieci i młodzieży w Zboiskach koło Sanoka. Realizując program „I tak warto żyć” uczestnicy turnusu oprócz wypoczynku i miło spędzonego czasu w grupie rówieśniczej zostali uwrażliwieni na konieczność troski o Życie we wszystkich jego wymiarach. Stowarzyszenie dofinansowało do kolonii letniej dla 60 dzieci i młodzieży polonijnej z Ukrainy i Mołdawii, dofinansowało zakup wózka PANTHERA dla chorego dziecka, zakupiono buty ortopedyczne dla potrzebującego dziecka oraz dofinansowało zakup wózka inwalidzkiego dla 10 letniej dziewczynki.
Stowarzyszenie włączyło się w ogólnopolską akcję Tornister Pełen Uśmiechów zakupując plecaki z wyprawkami szkolnymi dla 855 osób. We współpracy z Caritas zorganizowano warsztaty integracyjne dla 53 dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej połączone z uroczystością Św. Mikołaja.
Przez cały rok od poniedziałku do soboty Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych różnego rodzaju problemami, z której korzysta 85 osób.
Dzięki Państwa wsparciu możemy jeszcze więcej!


Rodzaj Organizacji

      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego
      organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2008 rok


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000246791.
Za okazaną pomoc dziękuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm