Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek
adres: 74-320 Barlinek, ul. Henryka Sienkiewicza 15
telefon:957462447
tel. kom.:699901847
fax:957462447
  
e-mail:bratekbarlinek@gmail.com
www:www.bratek-barlinek.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek
Pobierz program PIT Scan 2015
Uruchom PIT On-Line
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek
Rok rejestracji:2003
Rok uzysk. OPP:2013
KRS:0000171673
Regon:812640640
NIP:597-161-16-48
Nr rachunku:82 8355 0009 0008 5212 2000 0001

O Organizacji

Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom, posiadamy doświadczoną kadrę specjalistów stale poszerzającą swoje umiejętności.Powadzimy:
 1. Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – dla dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, w tym z afazją motoryczną.
 2. Formę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wielospecjalistycznej pomocy udzielanej dziecku niepełnosprawnemu lub rozwijającemu się nietypowo.
 3. Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
 4. Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla uczniów (absolwentów gimnazjum) z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną do 24 r. życia.
 5. Warsztaty i szkolenia dla rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych.


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” zrealizowało (prowadzi) następujące projekty m.in.:
projekty krótkoterminowe tj.:
 1. „BLIŻEJ DO SAMODZIELNOŚCI – JAK WSPOMAGAĆ ROZWÓJ I KOMPETENCJE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
 2. „SAMOTNOŚC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI” KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIU ICH DYSKRYMINACJI
 3. RAJD NORDIC WALKING "RAZEM SPRAWNIEJ"
 4. "WSPIERANIE DOSTĘPU OSÓB Z NIEPEŁNOŚPRAWNOŚCIĄ DO WIELOSPECJALISTYCZNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI


projekty o charakterze ciągłym:
 1. „PROWADZENIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W NDOREW"
 2. „REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W NDOREW”
 3. „PROWADZENIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"
 4. „WSPARCIE REALIZAZJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ Z PROFILAKTKI UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ, PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNOŚCI EMOCJONALNE I WYCHOWAWCZE”
Stale rośnie liczba naszych wychowanków, łącznie objętych pomocą placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie jest 145 osób.
Zdobyte środki przeznaczamy na realizację zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi i młodzieżą. Celem nadrzędnym jest dla nas zapewnienie naszym wychowankom bezpieczeństwa, rozwój zdolności komunikacyjnych, samodzielności, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
Praca z dziećmi odbywa się według w pełni zindywidualizowanego programu edukacyjno-terapeutycznego modyfikowanego przez zespoły terapeutyczne.

Czynimy starania, aby utworzyć formy pobytu i aktywności dla osób dorosłych, co pozwoliłoby na funkcjonowanie całego – spójnego systemu rehabilitacji, edukacji i opieki nad osobami z niepełnosprawnością – od urodzenia do późnej starości.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ TYM, KTÓRZY KAŻDEGO DNIA POTRZEBUJĄ OPIEKI I TROSKIPodaruj nam swój 1%
wystarczy w formularzu PIT wpisać:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek
KRS 0000171673

Środki zdobyte z 1% przeznaczone zostaną na cele statutowe – rozwój naszych placówek. Przy stale rosnących potrzebach jest to dla nas bardzo istotna pomoc i duże wsparcie.

W najbliższej przyszłości planujemy stworzenie form pobytu i aktywności dla osób dorosłych, co pozwoliłoby na funkcjonowanie całego, spójnego sytemu rehabilitacji, edukacji i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości.

WSPÓLNIE UDA NAM SIĘ POMAGAĆ JESZCZE WIĘCEJ, I JESZCZE LEPIEJ!Materiały promocyjne dot. 1 % – zostały sfinansowane ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 27 c Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, Dz. U. z dnia 9 września 2015 r.).


Rodzaj Organizacji

      organizacja pozarządowa
      organizacja pożytku publicznego
      organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2011 rok
      organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
      organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000171673.
Za okazaną pomoc dziękuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm