Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Organizacje Pożytku Publicznego Ogólnopolski Katalog Firm         Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat
adres: 43-400 Cieszyn, ul. B. Limanowskiego 8/3
tel. kom.:782 717 771
  
e-mail:biuro@fundacjalepszyswiat.pl
www:www.fundacjalepszyswiat.pl

1% Przekaż 1% podatku na rzecz:
Fundacja dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat
Pobierz program PIT Scan 2017
Uruchom PIT On-Line
  Dane Organizacji
Nazwa organizacji:Fundacja dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat
Rok rejestracji:2010
Rok uzysk. OPP:2012
KRS:0000366266
Nazwa banku:ING Bank Śląski
Nr rachunku:33 1050 1403 1000 0090 3005 3319

O Organizacji

O organizacji

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę"

Fundacja „Lepszy Świat” powstała w 2010 roku Cieszynie. Założyli ją ludzie, dla których los krzywdzonych i bezdomnych zwierząt nie jest obojętny. Jesteśmy organizacją pomagającą tym, które same sobie pomóc nie mogą, i o taką pomoc nie są w stanie poprosić. Działamy na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, zwalczamy przejawy przemocy wobec nich, ujawniamy przestępstwa oraz wykroczenia przeciwko zwierzętom, walczymy z okrucieństwem, bezdomnością, głodem, chorobami i samotnością.

Pomagamy zwierzętom, leczymy, karmimy, zapewniamy opiekę weterynaryjną i behawioralną, dajemy schronienie, socjalizujemy i szukamy rodzin adopcyjnych. Walczymy o lepsze warunki dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwach, o dobre traktowanie koni w stadninach, o pomoc dla dzikich zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Propagujemy ograniczenie bezdomności poprzez zmniejszenie populacji zwierząt domowych za pomocą sterylizacji i kastracji, a także poprzez aktywne poszukiwanie zwierzętom nowych domów stałych. W ramach wolontariatu współpracujemy z cieszyńskim schroniskiem dla psów. Prowadzimy edukację humanitarną w przedszkolach, szkołach i innych placówkach. Przyjmujemy pod opiekę porzucone przez ludzi małe zwierzęta domowe takie jak szczury, świnki morskie, chomiki, a także ptaki egzotyczne, gady i płazy. Fundacja angażuje się i wspiera akcje związane z ekologią. Propagujemy idee wegetarianizmu, weganizmu, oraz poszanowania środowiska naturalnego.

Nasi wolontariusze to grupa kilkunastu osób, które poza ogromnym sercem i wrażliwością mają także praktykę, wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Są ambitni, pełni zapału i zaangażowani w to, co robią. Prowadzą u siebie domy tymczasowe dla podopiecznych fundacji, pomagają tym najbiedniejszym, najbardziej skrzywdzonym przez los i ludzi zwierzętom. Nasi inspektorzy reagują i interweniują w sprawach znęcania się i złego traktowania zwierząt, odbieramy zwierzęta i oddajemy sprawy do sądów.

Nasze działania i pomoc realizujemy dzięki darowiznom, datkom, zbiórkom i akcjom charytatywnym.

OPP OPP
OPP OPP

Misja

Naszą misją jest zwalczanie okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, poprawienie warunków ich życia, uświadamianie ludziom, że zwierzę to nie rzecz, że czuje, cierpi, tęskni i kocha, że niezależnie od gatunku zasługuje na dobre traktowanie, na opiekę i godne życie w dobrych warunkach. Naszą misją jest ratowanie, niesienie pomocy i opieki jak największej ilości potrzebujących zwierząt. Chcemy ograniczyć bezdomność, zmniejszyć ilość psów i kotów w schroniskach dzięki adopcjom oraz zapobieganiu ich rozmnażaniu. Jesteśmy przeciwni i mówimy NIE łańcuchom, stale zamkniętym kojcom, pseudohodowlom, cyrkom ze zwierzętami, eksperymentom na zwierzętach, przemocy wobec zwierząt, kłusownictwu, transportom żywych zwierząt do zagranicznych rzeźni, targom koni oraz handlowi żywymi rybami w sklepach i na targowiskach.

OPP OPP OPP
OPP OPP
OPP OPP

Działania

 • prowadzimy domy tymczasowe dla zwierzaków chorych, okaleczonych, odebranych z interwencji,
 • jesteśmy zastępczymi „matkami” dla osieroconych maluchów, które jeszcze nie potrafią samodzielnie żyć;
 • opiekujemy się bezdomnymi kotami, prowadzimy swoje małe przytulisko i koci sierociniec;
 • sterylizujemy i kastrujemy koty wolno żyjące zapobiegając w ten sposób zwiększeniu ich bezdomności;
 • zajmujemy się adopcjami bezdomnych psów ze schroniska w Cieszynie, szukamy im dobrych domów;
 • otaczamy indywidualną specjalistyczną opieką psy, które z różnych przyczyn (choroby, kalectwa, traumy po przeżytych tragediach, depresjach) nie mogą pozostawać w schronisku i nie radzą sobie w swoim środowisku;
 • ratujemy dzikie zwierzęta potrącone przez samochody, ranne lub osierocone, wymagające opieki, leczenia, karmienia czy odchowania;
 • prowadzimy edukację humanitarną w placówkach oświatowych;
 • organizujemy zimową pomoc dla zwierząt żyjących w złych warunkach i kotów dzikich w postaci karmy i ciepłych legowisk, kocy, słomy itp.
 • dokarmiamy koty wolno żyjące;
 • współpracujemy z samorządami, organizacjami pozarządowymi, inspektoratami weterynaryjnymi, gabinetami weterynaryjnymi, jednostkami Policji i Straży Miejskiej, placówkami oświatowymi;
OPP OPP OPP
OPP OPP

Plany

Nasza codzienność to walka o poprawę losu i godne życie dla zwierząt, a rzeczywistość to zwierzęta skrzywdzone, poranione, okaleczone, bite, porzucone, bojące się ludzi, nieufne i przerażone. Naszym marzeniem i planem na przyszłość jest stworzenie dla nich miejsca, gdzie będą mogły spokojnie żyć, gdzie będą leczone i dostaną najlepszą na świecie opiekę do czasu, aż znajdą kochające dobre domy. Miejsce gdzie nikt ich już nigdy nie skrzywdzi i gdzie będą bezpieczne. Chcemy znaleźć gospodarstwo z dużą działką i takie miejsce dla nich stworzyć. Nie jest to plan na jeden rok, musimy zebrać i zaoszczędzić wystarczającą kwotę pieniędzy, aby mieć na wkład własny do kredytu i oczywiście na remont i wyposażenie. Na razie większość środków wydajemy na bieżące potrzeby, głównie na opiekę weterynaryjną, leki i karmę dla zwierząt, ale powolutku staramy się co roku chociaż trochę odłożyć. Wierzymy, że w końcu nam się uda. Dzięki wsparciu dobrych ludzi i dzięki przekazanemu przez Was 1% podatku będziemy coraz bliżej celu. Dlatego prosimy o Waszą pomoc dla naszych podopiecznych.

OPP OPP OPP
OPP OPP
OPP OPP


Rodzaj Organizacji

      Organizacja pożytku publicznego


Wsparcie i pomoc

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT nasz KRS: 0000366266.
Za okazaną pomoc dziękuje Fundacja dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat


Ogólnopolski Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm